Model operaţional
Modelul operațional integrează toate operațiunile specifice fluxului downstream de la achiziția de materii prime, lanțul de aprovizionare, rafinare, până la vânzarea produselor finite.
Reorganizarea operațiunilor Grupului în trei unități de afaceri are ca scop obținerea unei mai mari flexibilități și alocarea mai bună a responsabilităților, cu impact semnificativ asupra rezultatelor generale ale Grupului și de asemenea, asupra beneficiilor finale oferite clienților noștri.
model_operational_ro

Pilonul industriei de rafinare


Cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne rafinării din sud-estul Europei.

Petromidia contribuie semnificativ la consolidarea activităților Grupului în România și în regiunea Mării Negre. Rafinăria reprezintă legătura dintre diviziile de operațiuni de Trading și de aprovizionare și distribuție a carburanților către stațiile de alimentare Rompetrol din România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia.


Poziționarea strategică în Marea Neagră

 

Petromidia este poziționată strategic în Năvodari, pe țărmul Mării Negre, la 20 km de portul Constanța.

Petromidia are propria rețea logistică feroviară, acces la canalul Dunăre-Marea Neagră și deține o serie de facilități în Portul Midia: danele 1-4 pentru țiței și produse petroliere și danele 9 (A, B și C) pentru exportul de produse petroliere.

Cel mai important activ logistic al rafinăriei rămâne terminalul maritim care poate primi până la 160.000 tdw. Prin acest terminal și prin întregul sistem logistic implementat de companie în regiune, România poate deveni un nod energetic, o platformă între resursele naturale din Asia și cererea de prelucrare a materiei prime și de rafinare de produse petroliere din Europa.

 

O rafinărie complexă
 

Petromidia are un indice de complexitate Nelson de 11,4 și procesează țiței cu un conținut ridicat de sulf pentru a produce numai produse Euro 5.

Rafinăria are cel mai mare randament la produse albe din regiune (peste 85%), clasându-se pe locul 9 în rândul celor 250 de rafinării din Europa și Africa*.

Pentru a atinge nivelul actual de complexitate și pentru a respecta pe deplin reglementările europene de mediu, au fost investiți peste 450 milioane USD în rafinărie.

Aliniată la standardele BAT (Best Available Technologies), Petromidia este prima rafinărie românească care s-a aliniat cu succes la reglementările europene de mediu și standardele de calitate a carburanților.
 

Transformarea digitală

 

Rompetrol Rafinare investește 4 milioane USD pentru implementarea unei soluţii digitale care va permite identificarea punctelor optime pentru creşterea capacităţilor, îmbunătăţirea calităţii produselor și reducerea consumului de energie în cadrul rafinăriei Petromidia Năvodari.

Toate aceste direcţii tind spre cea de-a patra revoluţie industrială – Industry 4.0, iar Rompetrol continuă să fie un pionier pe plan local prin inițirea unui amplu program de transformare digitală a rafinărei Petromidia Năvodari.

Implementarea soluţiei digitale - Advanced Process Control (APC), a început în anul 2017, ca un proiect pilot pe Instalaţia de Distilare Atmosferică şi în Vid (DAV) – una dintre cele mai importante instalaţii din procesul de prelucrare a ţiţeiului, aceasta asigurând materiile prime pentru restul instalaţiilor din rafinărie.

Află mai multe despre APC vizitând comunicatul nostru de presă, aici.

 

Reducerea emisiilor de dioxid de sulf

 

Rafinăria Petromidia are o nouă instalație modernă de recuperare a gazului petrolier lichefiat, sistem care asigură o reducere substanţială a emisiilor de dioxid de sulf din gazele evacuate la coşurile rafinăriei – cu mult sub limita impusă de normele europene de mediu.

Cu o valoare de 4,6 milioane USD, acesta este un proiect unic la nivelul României şi se înscrie în strategia Grupului de continuă modernizare a proceselor operaţionale la nivelul unităţilor de producţie – rafinăriile Petromidia Navodari şi Vega Ploieşti.

 

Află mai multe despre instalația de recuperare GPL citind comunicatul de presă aici. 

Gallery


​​​​​2012 – Un nou început

 

Programul de modernizare și de creștere a capacității de rafinare (până la 5 milioane de tone materii prime pe an) a reprezentat cel mai important proiect de investiții realizat în rafinărie între 2008 și 2012.

Noua configurație a rafinăriei a condus la:

 
  • Creșterea operațională a capacității de rafinare la peste 5 milioane de tone/an 

  • Respectarea standardelor europene și românești privind calitatea carburanților (Euro 5) 

  • Creșterea producției de motorină de la 37% la 45% 

  • Respectarea reglementărilor europene și românești de mediu (BAT) (Directiva 70/220/CEE) 

  • Creșterea disponibilității mecanice și a fiabilității 


       

 


Principalii indicatori

 
Rezultate semestrul 1 2020
 

În primul semestru din 2020, rafinăria Petromidia a reuşit să obţină rezultate bune la randamentul produselor albe (87,31%wt), pierdere tehnologică (0,847%wt) şi indicele de intenstitate energetică (102,05%).

În plus, rafinăria Petromidia Năvodari (principalul activ al KMGI în România), a fost oprită în perioada martie - aprilie pentru revizia generală, o masură obligatorie şi necesară pentru asigurarea funcţionării unităţilor de producţie în condiţii de maximă siguranţă. În această perioadă, au fost executate lucrări de mentenanţă preventivă şi corectivă, inspecţii şi verificări tehnologice, înlocuirea catalizatorilor şi alte lucrări conexe la instalaţiile rafinare şi petrochimie.

Prin investiţiile realizate în cadrul reviziei generale, Rompetrol Rafinare îşi continuă programul de modernizare si trecere la a patra revoluţie industrială (Industry 4.0), care presupune un control mai riguros al produselor obţinute, dar şi cresterea stabilităţii si a eficientizarii în operare a instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice.

Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaționale din semestrul 1 2020.

 

Rezultate T1 2020
 

Rafinăria Petromidia a reușit să atingă performanțe operaționale bune pentru principalii parametri tehnologici, după cum urmează: randamentul produselor albe – 86,3%, disponibilitatea mecanică – 97,7%, pierderea tehnologică – 0,9%wt și indicele de intensitate energetică – 106,8%.

Rezultatul financiar consolidat a fost afectat și de condițiile meteorologice nefavorabile înregistrate în primele două luni ale lui 2020, care au dus la blocaje în aprovizionarea cu materii prime. Apoi, în luna martie, rafinăria Petromidia și-a întrerupt operarea pentru lucrările de revizie programată.

Petromidia refinery managed to achieve good operational performances for the main technological parameters, as follows: white product yield - 86.3%, mechanical availability - 97.7%, technological loss - 0.9%wt and energy intensity index - 106.8%.

The consolidated financial result was also affected by the unfavorable weather conditions recorded in the first two months of 2020, which led to bottlenecks in the supply of raw materials. Then, in March, the Petromidia refinery stopped operations for scheduled turnaround works.

Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaționale din T1 2020.

 

 

Rezultate 2019

Rafinăria Petromidia Năvodari și-a continuat programele de optimizare a producției și a reușit, în 2019, să finalizeze o serie de investiții noi, menite să aducă plus valoare în procesele operaționale (sistem nou de recuperare a gazelor petroliere lichefiate, instalațiile de amestec în linie modernizate sau digitalizarea proceselor prin implementarea Advanced Process Control). Programele inițiate în 2014 au ca obiectiv, printre altele, creșterea randamentului de produse albe, reducerea pierderii tehnologice sau optimizarea costurilor de operare.

 

Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaționale din 2019.

 
PRINCIPALII INDICATORI DIN 2019
6.33
milioane tone
Materii prime (record)
1.37
milioane tone
Benzină
2.93
milioane tone
Motorină
406
Ktone
Combustibil de aviație
0.80%
wt
Pierdere tehnologică
2.9
GJ/mt
Consum energetic
PRINCIPALII INDICATORI DIN 2018
17.333
tone
Materie primă procesată/zi
1.36
milioane tone
Benzină
2.75
milioane tone
Motorină
317
tone
Producție combustibil aviație
PRINCIPALII INDICATORI DIN 2017
16.76
Ktone/zi
Materie primă procesată
1.46
milioane tone
Benzină (record)
2.74
milioane tone
Motorină (record)
15.8
USD/mt
Cost procesare în ultimii 10 ani (record)
96.47%
Indice disponibilitate mecanică
5%
Reducere a consumului de energie
Pentru mai multe informații, vizitațiwww.rompetrol-rafinare.ro