Cei doi acţionari ai Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român sunt Ministerul Energiei prin Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (20%) şi KMG International (80%), acesta fiind parte a memorandumului de înţelegere încheiat de cele două părţi în 2013.

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie este prezentă în toate structurile de conducere şi decizie ale Fondului - Consiliul de Administraţie, Consiliul Director şi Comitetul de Iniţiere a Investiţiilor. În plus, reprezentanţii societăţii au drepturi egale în propunerea de proiecte pentru finanţare şi au drept de veto asupra tuturor proiectelor de investiţii, pe considerente de securitate naţională.

În linie cu cele mai bune practice internationale în domeniu, Consiliul de Administraţie este format din 5 membri care reflectă structura acţionarilor săi – 4 persoane din partea KMG International şi o persoană din partea Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie.
 

Citește comunicatul de presă "Prima şedinţă a Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român"