La finalul anului 2015, Națiunile Unite au adoptat 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care vin să completeze precedentele Obiective de Dezvoltare ale Mileniului și își propun să rezolve problemele economice, sociale și de mediu ale lumii până în anul 2030.

Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) va necesita acțiuni din partea guvernelor, organizațiilor neguvernamentale și a sectorului privat. Companiile pot contribui la realizarea ODD-urilor prin reducerea impactului negativ al operațiunilor lor și prin încercarea de a contribui la protejarea mediului și a comunităților în care își desfășoară activitatea. În calitate de cetățean corporativ responsabil, Rompetrol promite să contribuie la îndeplinirea acestui scop, armonizând principiile Agendei 2030 cu strategia sa de dezvoltare durabilă pe termen lung. Obiectivele evidențiate mai jos sunt strâns legate de aspectele identificate ca fiind cele mai relevante pentru Rompetrol în 2019 și 2020, in linie cu specificul și zonele de desfășurare a activităților Grupului.

 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 3: Sănătate și bunăstare

 

Health and well-being Sănătatea și bunăstarea reprezintă o prioritate pentru Rompetrol, atât în ceea ce privește angajații noștri, cât și comunitățile în care lucrăm. Avem proceduri stricte în materie de sănătate și siguranță și desfășurăm programe interne personalizate ce vizează bunăstarea emoțională, socială, fizică și financiară a angajaților. În plus, Rompetrol se implică activ în susținerea sistemului de sănătate din România prin intermediul parteneriatului de lungă durată cu SMURD și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), precum și prin investițiile semnificative în proiecte de sănătate din întreaga țară.


 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 4: Educație de calitate
 

quality education Investiția în educație, dezvoltarea personală și profesională sunt incluse în strategia de afaceri a Grupului și în misiunea noastră de a stimula creșterea angajaților și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Dincolo de programul nostru anual de internship, care se desfășoară de aproape două decenii, sprijinim creșterea organizațională prin programe dedicate de dezvoltare, învățare pe tot parcursul vieții și progres profesional, dar și prin investiții și sponsorizări care răspund necesităților educaționale comunitare.


 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 6: Apă curată și igienă
 

clean water Planurile noastre de dezvoltare durabilă pun un accent deosebit pe conservarea apei și gestionarea acesteia într-un mod responsabil și durabil. Investim în noi tehnologii și ne îmbunătățim în mod constant procesele pentru a utiliza cât mai eficient această resursă valoroasă. Reducerea consumului de apă, tratarea apei uzate și reutilizarea acesteia reprezintă o parte importantă a standardelor noastre de mediu. 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 7: Energie curată și accesibilă

affordable and clean energy Prin politica noastră de mediu, ne angajăm să reducem consumul de resurse prin utilizarea lor într-un mod eficient și prin înlocuirea echipamentelor vechi, cu consum ridicat de energie, cu echipamente moderne cu consum redus de energie. Mai mult, am adoptat noi tehnologii cu emisii scăzute de carbon și surse de energie verde (puncte de încărcare a autovehiculelor electrice în benzinării și panouri fotovoltaice).
OBIECTIVUL GLOBAL nr. 8: Muncă decentă și creștere economică

decent work Prin activitatea noastră, creăm locuri de muncă, folosim furnizori locali, sprijinim comunitățile locale și contribuim la creșterea economică prin investiții și prin plata impozitelor către administrațiile locale. Evaluăm furnizorii și partenerii cu care lucrăm pentru a ne asigura că respectă principiile enunțate în Codul nostru de Etică și Conduită.
OBIECTIVUL GLOBAL nr. 9: Industrie, inovație și infrastructură
 

industry innovation Rompetrol investește constant în dezvoltarea operațiunilor Grupului, pentru a construi o infrastructură trainică, în promovarea industrializării incluzive și durabile și în stimularea a inovației. Sub conducerea Rompetrol, Rafinăria Petromidia a devenit una dintre cele mai moderne rafinării din Europa de Est, reprezentând peste 40% din capacitatea actuală de rafinare a României. 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 12: Consum și producție responsabile

 

responsible consumption În cadrul Grupului avem coduri, politici și procese de asigurare care să ne ajute să definim modul în care putem să protejăm mediul, să respectăm stakeholderii și comunitățile și să nu facem rău oamenilor. Eficiența energetică este un aspect important de care ținem cont în ciclul de viață al produselor noastre, de la gestionarea consumului de energie în producția lor la furnizarea de consultanță pentru clienți cu privire la eficiența optimă a combustibilului.

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 13: Acțiune pentru schimbările climatice

climate action Continuăm să lucrăm pentru a gestiona emisiile de gaze cu efect de seră din operațiunile noastre, în strictă conformitate cu reglementările naționale și internaționale. Eforturile noastre se concentrează pe reducerea amprentei noastre de mediu în fiecare an.
 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 14: Viața marină și OBIECTIVUL GLOBAL nr. 15: Viața terestră

life-below-water  
Fiind conștient de responsabilitatea noastră în ceea ce privește conservarea biodiversității, Grupul acordă o atenție deosebită regiunii Mării Negre, unde este situată Rafinăria Petromidia, și se implică în conservarea florei și faunei din regiune. Pentru fiecare proiect nou, impactul activității de rafinare asupra biodiversității este analizat și evaluat. 

OBIECTIVUL GLOBAL nr. 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

partnerships_for_the_goals Principiile de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 au fost asumate de Grup și sunt incluse în principiile și strategia sa de afaceri. Mai mult, Rompetrol este unul dintre membrii fondatori ai rețelei locale a Pactului Global al Națiunilor Unite.