Centrala termoelectrica in cogenerare


rompetrol render crop

 

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român a început construcția noii centrale de cogenerare de la Petromidia. Prin configurația tehnică (două turbine Siemens SGT-750 de înaltă eficiență și performanță și două cazane recuperatoare de căldură), noua centrală va genera aproximativ 80 MW energie electrică – din care circa 60-70 MW pentru acoperirea integrală a necesarului de energie electrică a platformei Petromidia, abur tehnologic de până la 180 tone/oră, plus necesarul de apă caldă pentru sistemul de încălzire al orașului Năvodari de până la 20 MWt/oră. Nouă centrală  de producere combinată a energiei electrice și termice va funcționa cu gaze naturale drept combustibil principal, amestecul de resurse necesare fiind asigurat în proporție de 25% din procesele tehnologice ale rafinăriei și 75% din rețeaua națională. Termenul estimat pentru punerea în funcţiune a noii centrale este la sfârșitul lunii iulie 2023.

Aflati mai multe detalii din comunicatul de presa. 
 

INFORMARE PUBLICA SEVESO
SOCIETATEA ROMPETROL ENERGY S.A.
INFORMAȚII PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT


 

Stadiu lucrări T4/2021

 

Autorizatii pentru centrala termoelectrica in cogenerare: Autorizatia de mediu si Autorizatia de construire – finalizat;

Autorizația pentru conducta de gaze naturale: In curs de obtinere; Depunerea documentelor la Primaria Navodari si Corbu pentru obtinerea autorizatiilor de construire – pana la 30.04.2022;

Elaborarea proiectului tehnic de executie - in derulare;

Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică a fost depus la Enel; ATR urmează să fie obținut în T1/2022;

Aprovizionare: Fabricarea turbinei cu gaz este în curs; Negocierile comerciale pentru generatoarele de abur cu recuperare a căldurii (HRSG) sunt în desfășurare, comanda se va plasa pana la sfârșitul lunii ianuarie 2022; Procesul de colectare a ofertelor pentru restul echipamentelor este in curs. Contractul pentru lucrările civile a fost semnat, negocierea contractelor pentru lucrări mecanice și de montaj a conductelor este in curs;

Lucrari de constructii: Evacuarea apelor si pregatirea solului pentru lucrarile de constructii: in curs de finalizare; Pregatirea solului pentru fundațiile principale - in derulare ;

Organizarea de santier: Proiectare, Autorizații, Construcție – finalizat.
 

 

 

 

În data de 19 august 2020 Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român a semnat cu firma Calik Enerji (Turcia) contractul EPC (Engineering, Procurement and Construction) pentru construirea la cheie a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia. Investiţia totală în acest proiect se ridică la circa 148 milioane USD generând anual circa 11 milioane USD impozite plătite către bugetul de stat.
Noua centrală va respecta cele mai înalte standarde tehnologice de eficienţă energetică şi de protecţie a mediului, urmând a fi realizată în parteneriat cu Uzina Termoelectrică Midia – deţinută în prezent de Ministerul Energiei (56,58%) şi KMG International (43,42%).

Aflati mai multe detalii din comunicatul de presa.