Guvernanța corporativă oferă informații coerente privind cadrul în care activează KMG International la nivel operațional și de conducere, asigurând astfel transparența tuturor activităților.

Codul de conduită

 

Succesul nostru pe termen lung nu poate fi posibil fără o fundație solidă, construită pe principii și valori precum integritate, onestitate și responsabilitate.

Prin responsabilitate înțelegem asumarea răspunderii, transparență, comportament etic, respect față de interesele factorilor implicați, respect față de lege, de normele internaționale de conduită, respectarea drepturilor omului și implicarea socială.

Integritatea și onestitatea fac parte din crezul nostru. Suntem onești cu ceilalți și cu noi înșine. Ne raportăm la cele mai înalte standarde etice în toate relațiile de afaceri. Acceptăm responsabilitatea și ne asumăm răspunderea pentru activitățile și acțiunile noastre.

Codul nostru de conduită stabilește regulile de bază care definesc abordarea noastră față de etica în afaceri.

 

Conducere

 

Conducerea KMG International NV are un sistem centralizat de management, care include 6 (șase) membri, dintre care unul executiv (Chief Executive Officer – CEO) și 5 membri non-executivi.

Membrii Consiliului de Administrație au responsabilitate egală pentru conducerea companiei și derularea activităților acesteia, inclusiv pentru stabilirea și atingerea obiectivelor, a strategiei și a politicilor acesteia.

CEO-ul este responsabil, în conformitate cu Actul Constitutiv, de gestionarea activităților de zi cu zi ale companiei și a subsidiarelor sale. Conform prevederilor statutare, doar CEO-ul este autorizat să reprezinte compania. Pentru anumite operațiuni/grupuri de operațiuni, acesta își poate delega funcția de conducere către terți.

Membrii non-executivi ai conducerii includ trei administratori independenți, și, din noiembrie 2014, încă doi membri. Membrii independenți ai conducerii sunt de o importanță capitală din perspectiva guvernanței corporative, deoarece oferă opinii bine întemeiate în domeniul lor de expertiză în susținerea deciziilor manageriale, protejând în același timp interesele acționarilor și ale celorlalte părți interesate și oferind garanții adecvate pentru terți.

Membrii non-executivi ai Consiliului de Administrație sunt responsabili pentru politica generală a companiei și pentru supervizarea funcțiilor de conducere.

În sprijinul activității sale, Consiliul de Administrație al KMG International a înființat comisii de specialitate, care joacă un rol esențial în trei domenii de importanță majoră pentru guvernanța corporativă: strategie și inovare, audit, numirea și remunerarea membrilor conducerii. Sistemul unificat de conducere a fost implementat și la nivelul subsidiarelor Grupului.
 

Dreptul decizional asupra operațiunilor interne ale fiecărei companii este împărțit în diferite nivele decizionale:

  • Adunarea Generală a Acționarilor
  • Consiliul de Administrație / Administrator unic
  • Director General și Director Financiar

 

Referințe privind principiile de guvernanță corporativă: 

 
  • Institutul European de Guvernanță Corporativă ECGI

Colecția ECGI de coduri și principii de guvernanță corporativă în țările din Europa, America, Asia și alte țări din lume.

www.ecgi.org
 

  • Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Principiile de guvernanță corporativă ale OCDE și alte informații.

www.oecd.org