Ca un jucător important în industria de petrol și gaze din regiune, monitorizăm în mod constant activitățile noastre comerciale și cele legate de lanțul de aprovizionare. Acesta acoperă trei domenii majore de afaceri: achiziția materiei prime; planificarea și optimizarea producției în cele trei rafinării ale Grupului; distribuția și logistica în cadrul companiilor din România și din zona Mării Negre și a Mării Mediterane.

Ne-am asumat angajamentul de a ne desfășura activitatea împreună cu furnizori care demonstrează etică și responsabilitate socială pentru furnizarea de bunuri, servicii și activități. KMG International a dezvoltat o rețea vastă, eficientă și durabilă a lanțului de aprovizionare care acoperă achiziția de materii prime, planificarea și optimizarea producției, alocarea volumelor și logistica generală pentru filialele Grupului.

Toate achizițiile se desfășoară prin licitații, respectând principiile transparenței, nediscriminării și egalității între ofertanți. 

Departamentul de achiziții al KMG International se străduiește permanent să sporească nivelul de dezvoltare durabilă a operațiunilor noastre, conștientizând importanța dreptății sociale și a protecției mediului.

Ne-am propus să lucrăm doar cu furnizori care acționează constant conform valorilor noastre, care respectă și aplică legislația națională și care îndeplinesc criteriile impuse de KMG International în materie de siguranță, sănătate și protecția mediului, managementul calității, etică, anticorupție, responsabilitate socială, drepturile omului și standarde de muncă.

Având un lanț de aprovizionare atât de complex și bine dezvoltat, gestionarea și monitorizarea respectării standardelor noastre în acest domeniu reprezintă o provocare.

Supplier Code of Conduct_EN