Activitățile desfășurate de KMG International respectă legislația de mediu în fiecare țară în care operează Grupul. Pe fiecare dintre aceste piețe, încercăm să dezvoltăm o activitate durabilă care să respecte mediul înconjurător, fiind parte din acesta, urmărind în același timp performanța economică. Angajamentele asumate și măsurile adoptate de KMG International sunt stabilite prin strategia de mediu a Grupului, elaborată și adoptată cu scopul de a asigura o abordare previzibilă și de succes pe termen lung în ceea ce privește mediul.
 

Calitatea combustibilului:


quality of fuelAm pus accentul pe producția de benzină și motorină care să îndeplinească standardele de calitate impuse pe piețele externe (produse Euro 5) și cea internă (Euro 5 cu produse Bio). În acest scop, toți carburanții produși de Rompetrol Rafinare au fost recertificați conform standardelor de sistem de calitate, mediu și sănătate și securitate în muncă în 2015.Apă reciclată:

 

quality of water În anul 2017, consumul total de apă (intrări) la rafinăria Petromidia și la petrochimie a scăzut cu 3.5% față de nivelul din 2016, până la 5.883.000 m3.

 Stația de tratare a apelor reziduale preia apele uzate de la toate companiile de pe platforma Petromidia, precum și apele menajere ale orașului Năvodari.

Apa reziduală utilizată la rafinăria Petromidia a atins nivelul de 9.408.000 m3 din care s-a reutilizat 25,3% din apa reziduală tratată.

 

La rafinăria Vega, am menținut un nivel constant de 914.900 m3 de ape reziduale tratate deversate, comparativ cu cel atins în anii anteriori.

Pentru a susține în continuare eforturile noastre de protejare a habitatului natural și pentru a reduce riscul accidentelor de mediu, Grupul KMG International va continua să aloce peste 6 milioane USD pentru modernizarea și automatizarea sistemelor de încărcare-descărcare a carburanților la depozitele interne și la terminalele Rafinăriei Petromidia Năvodari.

În procesul de modernizare a echipamentelor și de sporire a nivelului de siguranță al acestora, la Terminalul Maritim Midia s-au finalizat lucrările pentru înlocuirea echipamentului de transfer al petrolului la punctul de acostare offshore, pentru a menține terminalul din Marea Neagră în condiții optime de siguranță și performanță.