Activitățile desfășurate de KMG International respectă legislația de mediu în fiecare țară în care operează Grupul. Pe fiecare dintre aceste piețe, încercăm să dezvoltăm o activitate durabilă care să respecte mediul înconjurător, fiind parte din acesta, urmărind în același timp performanța economică. Angajamentele asumate și măsurile adoptate de KMG International sunt stabilite prin strategia de mediu a Grupului, elaborată și adoptată cu scopul de a asigura o abordare previzibilă și de succes pe termen lung în ceea ce privește mediul.

 

Calitatea combustibilului:


quality of fuelAm pus accentul pe producția de benzină și motorină care să îndeplinească standardele de calitate impuse pe piețele externe (produse Euro 5) și cea internă (Euro 5 cu produse Bio). În acest scop, toți carburanții produși de Rompetrol Rafinare au fost recertificați conform standardelor de sistem de calitate, mediu și sănătate și securitate în muncă în 2015.Apă:

 

quality of water

Ca parte a angajamentului nostru de a contribui la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă incluse în Agenda 2030, ne străduim să conservăm resursele de apă în operațiunile noastre și ne asigurăm că apele uzate sunt tratate corespunzător înainte de evacuare, pentru a evita degradarea mediului înconjurător.

Toate operațiunile Grupului respectă îndeaproape cerințele privind autorizațiile de apă și de mediu și monitorizează calitatea apei subterane prin sisteme dedicate implementate la nivelul operațiunilor de rafinare.

În anul 2019 nu au fost depășite valorile stabilite în autorizația integrată de mediu privind calitatea apelor subterane sau ventilația locală prin evacuare (LEV) - 7 puncte de control în Rafinăria Petromidia și 2 puncte de recoltare probe de apă la Vadu și Năvodari). Mai mult decât atât, Diviziile de Retail și Trading utilizează, de asemenea, sisteme de monitorizare, în conformitate cu cerințele de reglementare privind apa și mediul înconjurător. În perioada de raportare, aportul total de apă al rafinăriei Petromidia a înregistrat o scădere considerabilă, de la 5.906 mii m3 în 2018, la 5.684 mii m3 în 2019.

În aceeași direcție, Rafinăria Vega a reușit, de asemenea, să-și reducă consumul de apă față de anul precedent, de la 902,87 mii m3 în 2018 la 819,39 mii m3 în 2019, alimentarea cu apă industrială fiind asigurată de apa extrasă din puțurile proprii de foraj P1, P2 și P6. În timp ce apa reutilizată de la Vega a înregistrat același volum ca și în anii precedenți, respectiv 1.272.644 m3 de ape uzate tratate evacuate, a existat o scădere semnificativă a apelor uzate evacuate din Rafinăria Petromidia, de la 7,2 milioane m3 în 2018, la 6,6 milioane m3 în 2019. Concret, Petromidia a reușit să-și reducă considerabil consumul de apă, înregistrând 8.410.087 m3 de ape reziduale tratate generate pe platforma Petromidia în 2019, față de 9.443.704 m3 în anul precedent. Dintre acestea, 6.644.871 m3 au fost evacuate la VADU, în timp ce 1.765.216 m3 au fost refolosite. Apa refolosită (reciclată) pe platforma Petromidia a reprezentat 20,9% din captarea totală de apă.

În ceea ce privește Divizia de Retail a Grupului, o creștere a aportului de apă a fost înregistrată în 2019, ca urmare a extinderii rețelei de retail a Grupului, de la 157.355 m3 în 2018, la 178.532 m3 în 2019. Din această cantitate, un volum de 163.973 m3 a fost evacuat în sisteme de canalizare, cantitatea rămasă fiind deversată în iazuri. Pentru 20 de locații în care alimentarea cu apă provine prin forare, se realizează rapoarte de monitorizare a calității apei la nivelul puțurilor în zona de protecție sanitară.

Rompetrol Gas și-a menținut un consum de apă constant, la 6.060 m3 în 2019, o scădere de 0,1% față de anul precedent. Toate cele 3 depozite Rompetrol Gas furnizează apă se alimentează din puțuri, fiind monitorizate în permanență.