KMG International își propune să ofere valoare de mediu, socială și economică prin produsele și serviciile sale prin evaluarea și îmbunătățirea constantă a portofoliului său în concordanță cu cererea pieței și cu contribuția clienților.

Ghidați de pasiunea noastră pentru calitate și inovație, încorporăm durabilitatea în fiecare aspect al activității noastre legate de dezvoltarea de produse și servicii. Satisfacția clienților și a angajaților, analizată anual de KMG International prin studii de piață extinse, joacă întotdeauna un rol semnificativ în dezvoltarea planului de afaceri al companiei, a ofertei și a activităților de marketing. Avem relații de afaceri pe termen lung cu mulți dintre clienții noștri, bazate pe încredere.

Satisfacția clienților noștri este un element cheie în ceea ce facem.

KMG International realizează regulat analize extinse privind riscurile de sănătate, securitate și de mediu ale noilor produse și pentru menținerea de informații la zi privind produsele existente, în efortul nostru de a reduce și de a atenua impactul asupra clienților, angajaților, comunităților și mediului.

Procesul nostru de evaluare se referă la atribute legate de impactul uman, de mediu și asupra societății, precum expunerea mediului, ambalajele și sistemele de livrare sau utilizarea resurselor naturale. În consecință, am inclus factori de dezvoltare durabilă la nivelul întregului proces de dezvoltare pentru a reduce impactul potențial asupra produselor noastre.

Toate companiile din Grup respectă codul de bune practici prin care operatorii sunt obligați să furnizeze detalii privind produsele comercializate în conformitate cu reglementarea tehnică NP 004/2003 (normativ) pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă și Hotărârea Guvernului 928/2012 privind stabilirea condițiilor minime de introducere pe piață a benzinei și motorinei.

managementul_calitatii_si_al_relatiei_cu_clientii