Considerăm că angajații noștri sunt partenerii noștri. Prin urmare, ne străduim să creăm un mediu de lucru sigur și să oferim ateliere și cursuri de formare pentru dezvoltarea aptitudinilor acestora și pentru atingerea întregului lor potențial.

În efortul de a rămâne competitivi și aliniați la cele mai noi tendințe pe o piață în continuă schimbare, Rompetrol a elaborat o serie de cursuri de instruire și se concentrează pe oferirea și implementarea acestor programe special dezvoltate pentru personal.

Oferim angajaților oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile profesionale și personale pentru a crea un mediu de lucru în care toată lumea are posibilitatea de a învăța, de a se dezvolta și de a contribui la dezvoltarea activităților. 100% din angajați incluși în programele de performanță și dezvoltare a carierei.


Ne angajăm să oferim un loc de muncă bazat pe respect, incluziune, fără discriminare, violență și intimidare. Nu discriminăm pe criterii de gen, rasă, culoare, vârstă, naționalitate, religie, dizabilitate, orientare sexuală, stare civilă sau orice altă caracteristică protejată de legile aplicabile. Mai mult, îmbrățișăm diversitatea și șansele egale ca mijloc de a accesa o gamă largă de talente și de a încuraja inovația.
 

Ne propunem să continuăm acest demers și să îmbunătățim diversitatea de gen în cadrul operațiunilor noastre globale și, în acest sens, depunem toate eforturile pentru a atrage angajați calificați femei în toate domeniile și funcțiile de business. În anul 2019, 24% din noii angajați au fost femei.