Ne străduim în fiecare zi să ne îmbunătățim performanțele de mediu și ne pregătim permanent să răspundem la provocările și oportunitățile viitoare, reducând impactul asupra mediului.

Suntem conștienți de importanța mediului în munca noastră și luăm în considerare impactul pe care îl producem asupra mediului în fiecare acțiune pe care o întreprindem.

Preocuparea noastră principală este să asigurăm un echilibru sustenabil între resursele specifice mediului economic, social, uman și de mediu, într-un context în permanență schimbare.

Prin eforturile de a ne minimiza impactul asupra mediului și de a crea valoare pentru toți factorii interesați, urmărim să informăm corespunzător comunitățile în care operăm despre activitățile noastre și dezvoltarea durabilă.

Avem standarde stricte de mediu pentru gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru reducerea consumului de energie, reducerea consumului de apă și protejarea biodiversității.

În anul 2017, volumul de materii prime prelucrate a crescut cu 5% comparativ cu nivelul din 2016, până la 6,23 milioane de tone în cele 3 unități de producție din România - rafinăriile Petromidia și Vega, precum și în cadrul diviziei de petrochimie.

Prin politica de mediu, scopul nostru este să ne angajăm să reducem consumul tuturor resurselor.  


Indicatori principali în 2017


quality of fuel
Rompetrol Rafinare produce numai combustibili Euro 5energy Indicele intensității energetice al rafinăriei Petromidia a scăzut cu 15 puncte, 2017 vs. 2012 (99,98 vs 114,9)
 Consumul de energie raportat pe tona de materii prime prelucrate a scăzut în toate cele 3 unități de producție:
 
  • Petromidia:  5% (3.04Gj/to/zi)
  • Vega: 2.2% (2.65 Gj/to/zo)
  • Divizia de petrochimie: 11.5% (18.75 Gj/to/an)

emissionsEmisiile de CO2 la rafinăriile Petromidia și Vega și la divizia de petrochimie au scăzut cu aproximativ 5% comparativ cu 2016.

În rafinăria Petromidia, rata de recuperare a deșeurilor a fost de 91%, pe baza cantității record de materii prime procesate în 2017, de 5,66 milioane de tone, precum și ca urmare a reviziei programate în mai 2017.

Nu au fost transportate, importate sau exportate deșeuri periculoase și au avut loc „0” poluări accidentale (deversări) atât la Petromidia, cât și la Vega.

Rafinăria Petromidia și divizia de petrochimie au consumat cu 4% mai puțină apă comparativ cu anul anterior, în timp ce rafinăria Vega a consumat cu 3% mai multă apă ca urmare a producției record (bitum și solvenți).