Ne străduim în fiecare zi să ne îmbunătățim performanțele de mediu și ne pregătim permanent să răspundem la provocările și oportunitățile viitoare, reducând impactul asupra mediului.

Suntem conștienți de importanța mediului în munca noastră și luăm în considerare impactul pe care îl producem asupra mediului în fiecare acțiune pe care o întreprindem.

Preocuparea noastră principală este să asigurăm un echilibru sustenabil între resursele specifice mediului economic, social, uman și de mediu, într-un context în permanență schimbare.

Prin eforturile de a ne minimiza impactul asupra mediului și de a crea valoare pentru toți factorii interesați, urmărim să informăm corespunzător comunitățile în care operăm despre activitățile noastre și dezvoltarea durabilă.

Avem standarde stricte de mediu pentru gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru reducerea consumului de energie, reducerea consumului de apă și protejarea biodiversității.

Prin politica de mediu, scopul nostru este să ne angajăm să reducem consumul tuturor resurselor.


2019 a fost un an emblematic pentru Rompetrol, în ciuda unui mediu de piață volatil. În eforturile sale de a crește producția, de a minimiza pierderile tehnologice și de a elimina ieșirea accidentală din procesul industrial, Rompetrol a continuat, de asemenea, să investească în întreținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului său de management QHSE integrat, cu accent special pe reducerea amprentei de mediu a operațiunilor sale.


 

Indicatori principali în 2019


quality of fuel
   Rompetrol Rafinare produce numai combustibili Euro 5
energy

   Consumul de energie raportat pe tona de materii prime prelucrate a scăzut în toate cele 3 unități de producție:
 

Petromidia – consumul de enegie la un minim record de 2.9 GJ/mt
Vega – cel mai mic consum, de 2.39 GJ/mt, sub nivelul anului anterior
Unitatea de Petrochimie – total 18.74 GJ/t
emissions

    Emisiile de CO2 
Rafinăria Petromidia și petrochimia (June-Dec) = 963,953 to
Unitatea de petrochimie (Jan-May) = 28,906 to
Rafinăria Vega = 50,646 to


 

 

  Consumul de apă

 

Rafinaria Petromidia  - 5,684 mii m3

Rafinaria Vega - 819,39 mii m3

 


Nu au fost înregistrate poluări accidentale pe platforma Petromidia.

Însă la Rafinăria Vega, din cauza precipitațiilor abundente în cantități record, au fost 2 poluări accidentale în 2019; ulterior au fost luate toate măsurile astfel încât să se evite situații similare în viitor.